Dødsbo/Eldreflytt

3_edited.png

Når det gjelder eldre som flytter og dødsbo som skal tømmes, så gir vi deg avlastning.

Vi rydder og rengjør dødsbo i Oslo og Viken men også andre steder.

Dødsbo/Eldreflytt

Section Subtitle

Når Selmi Nytt og Brukt tømmer boet, disponerer vi alt, sørger for at huset eller eiendommen er helt tom og selvfølgelig rydder vi opp etter oss.

Vi donerer klær og møbler til veldedighet og resten avskaffer vi på en mest mulig miljøvennlig måte slik at alle materialer blir gjenbrukt og resirkulert. 

Du finner oss også på Birkelunden marked i Oslo på søndager når været er bra. Der selger vi også det vi får fra dødsbo.

Vi har mye erfaring med å tømme dødsbo og gjør det raskt, billig og enkelt slik at du kan komme i gang med andre oppgaver i forbindelse med familie-delingen.

Ofte blir vi kontaktet av advokat i forbindelse med skifte, evt. kjøp av dødsbo, og har derfor erfaring med alle ledd i prosessen.

NB! Utgifter til vask og tømming av dødsbo kan trekkes fra arveavgiftsgrunnlaget dersom arbeidet utføres av et firma.