Dødsbo/Eldreflytt

Button

Når det gjelder eldre som flytter og dødsbo, gir vi deg avlastning

Vi rydder og rengjør dødsbo i Oslo og Viken men også andre steder.

Å tømme og rengjøre et dødsbo kan være en stor oppgave for arvingene og familiemedlemmene, ikke bare med tanke på selve tømmingen, men også følelsesmessig. 

Når Selmi Nytt og Brukt tømmer boet, disponerer vi alt, sørger for at huset eller eiendommen er helt tom og selvfølgelig rydder vi opp etter oss.

Vi donerer klær og møbler til veldedighet og resten avskaffer vi på en mest mulig miljøvennlig måte slik at alle materialer blir gjenbrukt og resirkulert. 

Du finner oss også på Birkelunden marked i Oslo på søndager når været er bra. 

Vi har mye erfaring med å tømme dødsbo og gjør det raskt, billig og enkelt slik at du kan komme i gang med andre oppgaver i forbindelse med familiedelingen.

NB! Utgifter til vask og tømming av dødsbo kan trekkes fra arveavgiftsgrunnlaget dersom arbeidet utføres av et firma.

Section Title

Section Subtitle

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.